Print Mail
[label was not found]

Muhabet 65+ i Aarhus

Muhabet betyder "kærligt samvær", og værestedet Muhabet bygger på gæstebudstanken. Muhabet 65+ er udvikling at tilbud i værestedet særligt målrettet psykisk syge og traumatiserede ældre migranter (fra 65 år og op), herunder nye flygtninge med særlige behov.

Med de bevilgede midler vil det være muligt at tage på flere udflugter og skabe møder for grupper på lokalcentre i lokalområdet. Ensomhed og social isolation er et stort problem for dem, der kommer i Muhabet, og da værestedet kun har åbent 8 timer om ugen, er målet at vise den ældre gruppe af gæsterne, der også findes muligheder og tilbud uden for Muhabet samt at knytte bånd i lokalsamfundet.

Til udvikling af Muhabet 65+ og styrkelse af den frivillige indsats vil der for de bevilgede midler blive tilknyttet en medarbejder nogle timer om ugen bl.a. til at rekruttere og koordinere frivillige og skabe nye samarbejder.

Værestedet drives af fastansatte socialfaglige medarbejdere i samarbejde med engagerede, ressourcestærke frivillige. Hovedparten af Muhabets ældre gæster er flygtninge, som er traumatiserede pga. krigs- og flugtoplevelser. Ud over traumer og psykiske vanskeligheder har de problemer med fattigdom, ensomhed og marginalisering i det danske samfund, isolation og store sociale vanskeligheder.

Ensomme Gamles Værn har støttet "Muhabet 65+" med 92.700 kr.