Print Mail
[label was not found]

Socialt udsattes møde med sundhedsvæsenet

Forsker fra Folkesundhedsvidenskab, Pia Vivian Pedersen, skal undersøge socialt udsatte menneskers møde med sundhedsvæsenet.

Formålet med undersøgelsen er at opnå større forståelse af socialt udsattes møde med sundhedsvæsenet via henholdsvis socialt udsatte mennesker og sundhedsprofessionelles fortællinger og perspektiver. Undersøgelsen er tilrettelagt som en dybdegående interviewundersøgelse. I studiet gennemføres 10‐15 interviews med socialt udsatte og 5‐8 interviews med forskellige sundhedsprofessionelle, fx læger, psykiatere og socialsygeplejersker. I undersøgelsen trækkes også på forskellige teoretiske perspektiver, herunder teorier om anderkendelse og mekanismerne bag social ulighed i sundhed.

Studiet vil munde ud i konkrete anbefalinger, og vi håber via projektet at være med til at tilvejebringe en højere grad af respekt og anerkendelse i det sundhedsmæssige arbejde med mennesker, der er socialt udsatte.

Ensomme Gamles Værn har støttet studiet med 300.000 kr.