Print Mail
[label was not found]

Social aktivitet og tilfredshed i alderdommen

Ph.d., cand.scient. i statistik Janne Petersen fra Hvidovre Hospitals kliniske forskningscenter og Annette Johannessen, der er pensioneretspecialergoterapeut i gerontologi vil formidle deres analyser af data fra befolkningsundersøgelserne af 1914-kohorten fra Glostrup. De har fokus på tilfredshed i tilværelsen knyttet til aktivitet og social kontakt.

Formidlingsopgaven  støttes af Ensomme Gamles Værn med  9.850 kr.