[label was not found]

Smag på historien

"Smag på historien" foregik i efteråret 2016 på Daghøjskolen på Peder Lykke Centret. Daghøjskolen er for førtids- og folkepensionister samt efterlønsmodtagere med bopæl i Københavns Kommune.

Projektlederen er Mads Fristeen, der er underviser på Daghøjskolen Peder Lykke Centret. Han er uddannet cand. mag. i Tværkulturelle studier fra Københavns Universitet og har tidligere bl.a. været højskolelærer. Mads Fristeen har af Ensomme Gamles Værn fået midler til at gennemføre "Smag på historien" fra september til december 2016. Gennem holdbaseret historieundervisning og efterfølgende fællesspisning skabes et sammenhængende forløb, hvor deltagerne får tid og plads til at lære hinanden at kende. Underviseren vil understøtte deltagernes netværksdannelse ved at sikre en tryg atmosfære og fremme dialog. Derudover introduceres deltagerne til andre aktiviteter og fællesskaber på daghøjskolen.

"Smag på historien" dokumenteres i en rapport, der vil bestå af en række kvalitative interviews med deltagerne før, under og efter kurset. Således undersøges forløbets netværksdannende potentialer, og den indsamlede viden vil blive formidlet til personer og organisationer, som arbejder med ældre.

154.400 kr. er blevet givet til "Smag på historien".