Print Mail
[label was not found]

Overgangen mellem aflastning og livet i permanent bolig

På Aflastningsafdelingen i Arbejde Adlers Hus får borgere et ophold mellem hospitalsindlæggelse og fremtidig bolig. Aflastningsafdelingen træder til, når sociale, økonomiske eller helbredsmæssige årsager står i vejen for et liv i egen eller anden permanent bolig.

I dette projekt undersøges det, hvad der sker med beboerne fra Aflastningsafdelingen, når de skal videre - når de ikke længere skal bo på Aflastningsafdelingen.

Datagrundlaget for undersøgelsen er perioden 2012 til 2015, hvor 80 borgere flyttede fra Arbejde Adlers Hus. Ud over boligforhold, vil deres liv bl.a. blive belyst ift. familierelationer, det sociale liv mere generelt og sygdomsforløb.

Undersøgelsen forventes afsluttet medio 2016.

Der ansættes en studentermedhjælper til undersøgelsen, og der er bevilliget 42.000 kr. til projektet.