Print Mail
[label was not found]

Naboskab

Sygeplejerske Marianne Bech Nedergaard har sat projektet Naboskab i verden, som Ensomme Gamles Værn har støttet med 10.000 kr. Målet er at etablere fællesskaber i Aarhus Vest.

Pilotprojekt med succes
Marianne Bech Nedergaard erfarede, at beboerne i de lokale ældreboliger og de ældre i det sociale boligbyggeri opholdt sig meget inden døre uden kontakt til andre beboere i nærområdet.

Vi har afholdt et pilotarrangement på Voldbækvej i Brabrand. Her inviterede vi beboere og pårørende i ældreboligerne til et lille oplæg og et let måltid mad. Herefter blev der lagt op til samtale mellem de fremmødte. Fire af de fremmødte kunne lide at spille ludo. De mødes nu og spiller ludo hver torsdag eftermiddag på lokalcenteret. Andre fandt ud af, at de deler en interesse for musik og har nu aftalt at følges ad til fire koncerter i Musikhuset i løbet af foråret, siger Marianne Bech Nedergaard.

Ud af samtaler om ønsker til det sociale liv opstod altså nye fællesskaber.

Hvor er naboskabet?
Naboskab vil, at færre ældre i ældreboliger og socialt boligbyggeri i Aarhus Vest er ensomme. Redskabet hertil er naboskabsarrangementer. De skal afholdes fem steder. Håbet er, at de nye former for arrangementer afstedkommer lyst til at mødes om sociale aktiviteter.

Marianne Bech Nedergaard arbejder i Århus Kommune, hvor Naboskab også er forankret.