Print Mail
[label was not found]

Fruenhøjs ”Fællesskab og Flyttehjælp”

Afdeling Fruehøj  i Herning er en almen boligafdeling med 350 lejemål og ca. 600 beboere. Over ¼ af beboerne er 50 år og ældre. Over 1/3 har anden etnisk baggrund end dansk. Afdelingen står over  for en gennemgribende renovering, som betyder, at alle beboere i en periode på ca. tre måneder skal genhuses i en midlertidig bolig. Renoveringen vil foregå over fire år og starter i januar 2017.

Fruenhøjs projekt "Fællesskab & Flyttehjælp" vil bryde ensomheden ved at integrere ældre i afdelingens sociale liv, skabe et fællesskab ogøge tryghed og livskvalitet i forbindelse med, at frivillige hjælper de ældre med den meget praktiske - og for nogen helt uoverkommelige - opgave, at pakke deres bolig ned og ud.

Idéen til "Fællesskab & Flyttehjælp" opstod efter ældre beboere ved workshops og møder udtrykte bekymring og ængstelse ved renovering og især genhusning.

Fællesskab og Flyttehjælp har fået 196.000 kr. til deres arbejde.