Print Mail
[label was not found]

Frivillige projekters effekt på ensomhed

WeShelter vil udbrede erfaringer med netværksvenner og sociale madklubber. Projektet skal dokumentere effekt og betydning af frivilligt socialt arbejde med (tidligere) ældre hjemløse i København og omegn. Ensomme Gamles Værn har givet 200.000 kr. til projektet.

Formålet med "Frivillighed og ensomhed - en undersøgelse af frivillige projekters effekt på ensomhed" er at evidensbasere og dokumentere metoder inden for frivilligt socialt arbejde, der har fokus på at bekæmpe ensomhed blandt de mest udsatte, primært ældre (tidligere) hjemløse. I centrum er projekterne Netværksvenner og de sociale madklubber, der bl.a. er implementeret på WeShelters institutioner; Kollegiet Gammel Køge Landevej, samt de socialpsykiatriske væresteder Pegasus i Sydhavnen og NABO-center på Amager. Brugerne af tilbuddene er en heterogen gruppe af flest ældre mennesker, der har begrænset eller ingen kontakt til familie, netværk, forenings- eller arbejdsliv.
Ensomhed og isolation er blandt de største hindringer ift. at få tidligere hjemløse til at etablere sig i egne boliger. Undersøgelser viser, at især dannelsen af nye sociale netværk er vanskeligt. Overgangen fra herberg til egen bolig er ofte forbundet med ensomhed, idet den tidligere hjemløse ikke længere føler, at han eller hun passer ind i sine tidligere miljøer, samtidig med at han eller hun heller ikke passer ind i samfundet.

I de sidste fire år har We Shelter fokuseret på den grundlæggende opbygning og metodeudvikling af de frivillige projekter. De har tidligere lavet mindre evalueringer af både Projekt Netværksvenner og de sociale madklubber. Undersøgelserne har vist, at Frivilligindsatsens projekter og metoder har en god effekt i forhold til bl.a. netværksskabelse. De mangler dog at kunne dokumentere projekternes effekt på en mere uddybende og kvalificeret vis. Det er således målet med denne bevilling at kunne evidensbasere og dokumentere metoder inden for frivillighed i socialt arbejde - særligt med fokus på at bekæmpe ensomhed.

WeShelter skriver i deres ansøgning:
"Generelt oplever vi stor efterspørgsel efter denne viden hos såvel kommunale som private samarbejdspartnere. Produktet af undersøgelsen bliver et anvendelsesorienteret metodehæfte, som vi vil udbrede til såvel kommunale, private som selvejende aktører, der arbejder med de mest udsatte. Vi vil understøtte den konkrete brug af hæftet med workshops i samarbejde med relevante aktører."

Analysedesignet udvikles i samarbejde med Antropologisk Analysecenter og Københavns Universitet. Produktet af undersøgelsen er et anvendelsesorienteret metodehæfte og workshops til kommunale, private og selvejende aktører, der arbejder med de mest udsatte.