Print Mail
[label was not found]

Enlige, gamle mænd - livskvalitet, maskulinitet og sundhed

Selv i den danske velfærdsstat kan ulighed i sundhed være vanskelig at overvinde. Enlige, ældre mænd med lavt uddannelsesniveau ser ud til at være en udsat gruppe. Mænd lever generelt kortere tid bl.a. som følge af hyppigere forekomst af alvorlige sygdomme, højere selvmordsrate, samt manglende udnyttelse af sundhedssystemets tilbud. De enlige ældre mænd er imidlertid en overset gruppe i forskningen.

Formålet med projektet er at udbedre manglen på viden om de ældre, enlige mænd, samt at udvikle interventionsmodeller i samarbejde med udvalgte kommuner, der er særligt målrettet denne gruppe med henblik på primært at forbedre deres livskvalitet og sekundært deres sundhed.

Gennem spørgeskemaundersøgelse og interviews vil projektet indsamle oplysninger om mændenes livshistorier, hverdagsliv, behov og forventninger til alderdommen. 

Projektet er støttet med 177.000 kr.