Print Mail
[label was not found]

Levevilkår og hverdagserfaringer blandt folkepensionister uden supplerende indkomst

Ensomme Gamles Værn har taget initiativ til to ph.d.-projekter om de ældre i Danmark, som har de laveste økonomiske indkomster. Det ene projekt har fokus på socialt udsatte ældre i storbyen - det andet på ældre, som kun får folkepension og evt. ATP.

 

I samarbejde med SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, finansierer vi sociolog Rikke Nøhr Brünners ph.d.-projekt Levekår og hverdagserfaringer blandt folkepensionister uden supplerende indkomst.

En fjerdedel af de danske folkepensionister lever stort set udelukkende af folkepension, personlige tillæg og evt. ATP. Forskning i forholdene for denne relativt store gruppe er mangelfuld, og projektet skal via mixed methods analysere levekår og hverdagserfaringer blandt folkepensionister i den laveste del af indkomstspektret.

I den kvantitative del af undersøgelsen opgøres, hvor udbredt problematikken er, dels analyseres sammenhænge mellem relativ fattigdom og ikke-økonomiske levekår blandt de fattige folkepensionister.

I den kvalitative del af undersøgelsen analyseres hvilke betydninger de fattige folkepensionister tilskriver tidligere hændelser i deres livsløb, på hvilken måde de oplever afsavn i dagligdagen samt hvordan de håndterer deres livssituation.

Endvidere ser projektet på de samlede sociale konsekvenser af at leve under dårlige levekår i alderdommen.