Print Mail

Andreas


Projektleder på Fortæl for Livet er cand.psych. Andreas Nikolajsen.


Et narrativ betyder en fortælling, og at blive alene med sin livsfortælling kan derfor kaldes narrativ ensomhed.

En deltager i Fortæl for Livet beskriver det således:
Det er ligesom om, jeg er ved at fordampe. Der er ingen, der kan huske mit liv. Jeg kan ikke tale med nogen om det.

 

[label was not found]

Fortæl for Livet ®

Fortæl for Livet er et forløb, hvor ældre mennesker mødes i samtalegrupper. Her fortæller og lytter de til betydningsfulde historier fra hinandens liv. Livsfortællinger er omdrejningspunktet i Fortæl for Livet-grupperne. Vi taler om den eksistentielle omvæltning, som det at blive ældre kan være. I fortællingerne om det levede liv kan vi fastholde gamle og skabe nye forståelser af, hvem vi er. Vi bliver i fortællingerne om os selv mere tydelige og synlige. Vores identitet er forankret i livsfortællinger.

Via historier og samvær forbinder deltagerne sig med hinanden og bliver til nye vidner i forhold til hinandens livsfortællinger. De kan også stifte bekendtskaber, der rækker ud over grupperne. Fortæl for Livet kan på den måde afhjælpe social ensomhed og isolation.

 

Navnet og konceptet Fortæl for Livet ® ejes i dag af Ensomme Gamles Værn. De to psykologer, Andreas Nikolajsen og Morten Hedelund, udviklede Fortæl for Livet i forbindelse med deres specialestudier i 2013.

I efteråret 2015 gik Ensomme Gamles Værn i gang med at dele ud af sine gode erfaringer, så flere Fortæl for Livet-gruppeledere kunne komme til. I denne forbindelse udviklede de to psykologer også en håndbog i Fortæl for Livet. Gruppelederne har i dag egne grupper og får supervision.

I maj 2016 lagde Andreas Nikolajsen en sidste hånd på rapporten om Fortæl for Livets opstart, pilotprojektet. Den rækker også ind i den nuværende form, som Fortæl for Livet har, og fungerer på den måde som en kvalitetssikring af projektet.

Gruppelederkurser i Fortæl for Livet ® kan købes af kommuner og organisationer og udbydes til omkostningspris, idet de indgår som socialt projekt i Ensomme Gamles Værns arbejde med at bekæmpe ensomhed. Læs mere om gruppelederkurserne her.

Projektet er støttet med 1.167.500 kr.