Print Mail
[label was not found]

IT-projekt for tyrkiske ældre

Tyrkisk Kultur Forening i Århus har iværksat et projekt, der skal styrke ældres IT-færdigheder. Projektets formål er at gøre de ældre medlemmer og andre ældre, som har svært ved at tilegne sig IT-færdigheder, fortrolige med at bruge internet og kommunikere digitalt med det offentlige og med deres private netværk.

Projektet fokuserer på socialt isolerede ældre, som ikke benytter sig af eksisterende IT-undervisningstilbud.

Projektet er støttet med kr. 20.000.