Print Mail

Annette hjælper mig, når jeg skal til øjenlæge i Aalborg. Hvis hun ikke gjorde det
- skal jeg have hjælp til at læse køreplanen
- så skulle jeg af sted flere timer i forvejen, fordi jeg er bange for at komme for sent og vil stresse, hvis ikke jeg har meget god tid
- så skulle jeg have en taxa fra banegården til sygehuset, fordi jeg ikke kender busserne og deres stoppesteder og ikke kan læse køreplanerne.

Joanna K.M.


Jeg har brug for overblik i forhold til, hvornår bussen kører, så jeg ikke skal stå og vente i lang tid, for så bliver jeg nervøs. Jeg er meget nervøs for ikke at komme af det rigtige sted. Når det er galt, kommer jeg ikke af sted, eller også må jeg tage en taxa. Det har været godt med indkøb og turen til AZ, hvor jeg fik købt vinterstøvler, fordi der var ledsager med.

Bustræning med Tina (praktikant)


Jeg har fået hjælp til indkøb i Føtex, det er jeg meget glad for. Jeg bliver hurtig træt, så det er en stor hjælp for mig. Jeg får hjælp til at stryge mit tøj, da jeg ikke selv har strygebræt og strygejern og gerne vil være pæn i tøjet. Jeg har haft én med til læge og får hjælp i min nye lejlighed, hvis der er noget, jeg ikke kan selv.

Joanna Jørgensen


[label was not found]

Støtte til brugere af Den Blå Sociale Cafe

Den Blå Sociale Cafe i Hjørring har modtaget kr. 225.194 til personlig støtte til ensomme ældre brugere i 2014.

Projektet udspringer af et ønske om at forebygge yderligere social udsathed blandt ældre ved, "at bidrage til forøgelse af de ældre borgeres livskvalitet gennem personlig kontakt og mulighed for individuel støtte til særlige livssituationer". Individuel støtte omfatter blandt andet bisidder til diverse undersøgelser hos egen læge eller til samtaler med visitator, hjælp til personlig pleje, indkøb eller flytning, samt ledsagelse til begravelse, tur på kirkegarden eller ældrearrangementer. 

Både cafeens faste personale og cafeens frivillige er engagerede i projektet. Som afrunding på projektet affattes en kort rapport med erfaringer, cases og enkelte citater.

16 borgere fik hjælp af den Blå Sociale Café:
Det blev til 46 besøg hos læge og på sygehus. 30 byture. 66 hjemmebesøg. 11 besøg/samtaler med kommunen. 40 samtaler/mail eller tlf.-kontakt. 4 fik hjælp til begravelsesledsagelse. 8 gange blev der hjulpet med NemID.

To borgere døde i perioden. Da der ingen andre pårørende var, stod Den Blå Sociale Café for begavelsen i begge tilfælde.

Det betyder alt for mig, det giver mig tryghed. Det er godt at være to, når man snakker med lægen m.m. De hjælper med aftaler og kørsel, medicin m.m. To borgere, Torfinn og Hans Jørgen døde i perioden, og vi var de nærmeste - ingen andre pårørende. Hvorfor vi stod for begavelse i begge tilfælde.

Uffe Holm