[label was not found]

Hverdagsliv på mangfoldighedsplejehjem i København

Ensomme Gamles Værn og Københavns Kommune har gennemført et treårigt forskningsprojekt på Peder Lykke Centret i forbindelse med, at plejehjemmet modtog en bevilling til udvikling af en mangfoldighedsprofil, med det formål at skabe attraktive plejeboliger for mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. 

Processen er blevet fulgt af forskningskonsulent, ph.d. Anne Leonora Blaakilde, direktør, ph.d. Christine E. Swane, Ensomme Gamles Værn og læringskonsulent, ph.d. Eva Algreen-Petersen fra Københavns Kommune, som via aktionsforskning, interviews og observationer har dokumenteret erfaringer blandt indflyttere, beboere, familiemedlemmer og personale i perioden fra 2013 til 2016.

På baggrund af projektet er udgivet en forskningsrapport "Det første mangfoldighedsplejehjem i Danmark" som beskriver erfaringer fra og muligheder på Danmarks første plejehjem, der explicit er målterettet ældre med forskellig etnisk, national, kulturel og religiøs baggrund. 

Ensomme Gamles Værn og Københavns Kommune har finansieret projektet hver med kr. 318.000 fordelt over tre år.