Print Mail
Download PDF

Læs hele rapporten om læsegrupper, der også kan købes ved henvendelse til Ensomme Gamles Værn.


Vi er kommet tættere på hinanden. Og ja, det gør jo det, at man nogle gange hilser pænt, og nogle gange får man et knus.

Deltager i læsegruppe for hjemmeboende med demens.
[label was not found]

Det spirer og gror - læsegrupper for sårbare ældre

Det spirer og gror - forsideI 2011 henvendte Læseforeningen sig til Ensomme Gamles Værn med idéen om at starte læsegrupper i Danmark for ældre mennesker. Vi besluttede både at finansiere en startfase - og at skabe viden herfra gennem et kvalitativt forskningsprojekt. Grupperne blev etableret for fire typer af ældre mennesker: Ældre med demens, ældre der er ensomme og socialt isolerede, ældre flygtninge og indvandrere samt ældre med depression. Udbyttet i grupperne er analyseret i rapporten - og det taler vist for sig selv, at alle grupper, hvor det har været muligt, er fortsat efter projektperioden.

Forskningsrapporten "Det spirer og gror - læsegrupper for sårbare ældre dokumenterer", hvor væsentligt det er, at der ikke stilles bestemte krav til deltagerne, og at hver enkelt kan indgå på egne præmisser og med de resourcer, de hver især har. Gennem fælles læseoplevelser skabes en fortrolighed, hvor deltagerne over tid lærer hinanden bedre at kende ved at dele erfaringer og erindringer. Rapporten analyserer de sociale processer i læsegrupperne - og giver indblik i en ny social aktivitet for sårbare ældre mennesker, som trænger til inspiration og meningsfulde samtaler.

Forskningen er gennemført af pædagogisk antropolog Jon Dag Rasmussen, der har været ansat som forskningsassistent i Ensomme Gamles Værn. Christine E. Swane har ledet projektet, der er finansieret med kr. 471.000.

Rapporten kan downloades her fra siden eller købes ved henvendelse til Ensomme Gamles Værn for 150,- kr. inkl. forsendelse.

 

Læs artiklerne fra Politiken om projektet:
Ældre liver op af at læse
Noveller vækker ældres erindring

Se uddrag fra bogen Innovationsbarometret af Ole Bech Lykkebo, hvor Ensomme Gamles Værns arbejde med læsegrupper er omtalt.