Print Mail
Download PDF

Tryk på linket ovenfor for at læse hele rapporten "Is patients' loneliness a matter for general practice? A qualitative study" (på dansk "Er patienters ensomhed lægernes anliggende?")

[label was not found]

Ældre patienters sociale relationer og ensomhed

De praktiserende læger kan spille en vigtig rolle i at identificere ensomme ældre og forebygge, at ensomhedsfølelsen udarter sig til sygdom og social isolation. Der er imidlertid ikke viden om, hvor stor en andel af praktiserende lægers patienter, der har svage sociale relationer og er ensomme, om den praktiserende læge er i stand til at identificere dem, og hvilke erfaringer de har med deres ensomme patienter - Frans Boch Waldorff.

Projektet "Ældre patienters sociale relationer og ensomhed - kulturinstitutioners rolle i social inklusion" vil forsøge at besvare ovenstående spørgsmål. Yderligere vil projektet i samarbejde med Storm P Museets frivilliggruppe udvikle materiale til brug på danske plejehjem. Det skal vurderes, om kulturinstitutioner kan medvirke til at forbedre ensomme ældres livskvalitet. Projektet vil munde ud i en sundhedsøkonomisk analyse af interventionen på Storm P Museet.  

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Forskerenheden for Almen Praksis, Storm P Museet, University College Sjælland og Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, SDU. 

Projektet er støttet med kr. 200.000 specifikt til den del af projektet, der drejer sig om de praktiserende lægers kontakt med ældre patienter.