Print Mail
Download PDF

Klik på pdf ikonet ovenfor for at se hele rapporten.


Det er et stort skridt, når en socialt isoleret kvinde første gang træder ind i et nyt rum. Gæsten bliver modtaget og budt velkommen, men får også lov at sidde for sig selv i kanten af rummet, hvis han eller hun har lyst til det. Man kan sidde i periferien og stadig være en del af fællesskabet, og langsomt kan man se, hvordan de nærmer sig cirklerne.

Thyra Smidt, leder af "Mødestedet", Danmission


[label was not found]

Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk

Etniske minoritetsgrupper har flere sygdomme end etniske danskere. Det gælder ikke mindst ældre. Mange lever med smerter, overvægt, diabetes og hjerteproblemer. Medarbejere fra Center for Sund Aldring har været på rundtur blandt ti veletablerede steder som har fokus på etniske minoriteters sundhed - og hvor det sociale samvær, det at spise sammen og gøre noget sammen, er en vej til forbedret sundhed.

Rapporten om sundhed og etnicitet beskriver kort ti "sundhedsvirkerum" i København, hvoraf et er kommunalt (Aktivitetscenter St. Joseph), resten er frivillige og private NGO-organisationer. Stedernes gode erfaringer gives hermed videre til inspiration.

Forfatterne er Signe Gronwald Petersen, Maria Benavente Rasmussen og Anne Leonora Blaakilde, Center for Sund Aldring, Københavns Universitet.

Projektet er støttet med 11.000 kr.