Print Mail

Jeg savner en, jeg kan snakke og diskutere ting med. Jeg kan jo godt gå her en 4-5 dage uden at have talt med nogen. Så det er sommetider, at jeg tænker: bare man ikke helt mister det at kunne tale.

Kvinde, 90 år


[label was not found]

Ensomt eller aktivt ældreliv

Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence og Viden samarbejder med 25 kommuner og frivillige organisationer om at udvikle metoder til at forebygge ensomhed blandt ældre.

Der er udsendt spørgeskema og gennemført kvalitative interviews.

I 2013 er der blevet afprøvet nye metoder til at fastholde og inddrage ældre i samvær og aktiviteter, der giver mening for dem.

Projektets faglige følgegruppe er Ensomme Gamles Værn, FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp), Kommunernes Landsforening og Ældre Sagen.

Projektet forløb til og med 2014 og er finansieret af Social- og Integrationsministeriet med ca. 14 mio. kr.

Se mere