Print Mail
Download PDF

Klik på pdf ikonet ovenfor for at se hele rapporten.Nogle gange bliver det bare, altså grimt, så kan man bare blive så usikker, fordi vi måske ikke lige har det, der skal til, også sådan rent uddannelsesmæssigt, tænker jeg. Eller i hvert fald en viden, fordi netop med hospice, altså, det er jo ikke alle, der ligger pænt i deres seng, og så sover de ind - at man måske havde nogle redskaber til at håndtere nogle af de der ting.

Ofte når de er døde her i huset, så er vi også de eneste, der kommer til begravelsen.(…) Det er da underligt for os, tænk, der sidder vi helt alene, ingen mennesker interesserer sig for den døde overhovedet, andet end os. Og altså det er mit arbejde det her, og jeg har ikke de følelser for dem overhovedet, men jeg er den tætteste, jeg er simpelt hen den tætteste kontakt. Det er mærkeligt nogle gange.

Interviewede medarbejdere
[label was not found]

Døden på tredje klasse

Birgitte Due Jensen Koch har undersøgt den palliative indsats for socialt udsatte ældre. Formålet med afhandlingen er, med udgangspunkt i plejepersonalets synsvinkel, at undersøge, hvordan forholdene er for plejepersonale og deres borgere/beboere, socialt udsatte ældre i sidste fase af livet, når disse borgere/beboere plejes af personale, der ikke er oplært i palliation.

Materialet er tilvejebragt via kvalitative interview med medarbejdere fra et alternativt plejehjem i Storkøbenhavn og medarbejdere på et støttecenter i Nordjylland.

Afhandlingen er vedkommende for alle med interesse inden for det palliative felt samt relevant for socialpædagoger, sosu-assistenter, sosu-hjælpere, ergo- og fysioterapeuter og andre, som arbejder med eller har fokus på socialt udsatte. Projektet er udarbejdet som masterafhandling i Humanistisk Palliation ved Aalborg Universitet

Projektet er støttet med kr. 50.000.