Print Mail

Se mere om projektet Med livet i hænderne


[label was not found]

Med livet i hænderne

På Caspershus i Frederikshavn har man siden 2010 kørt udviklingsprojektet "Med Livet i Hænderne" og herunder arbejdet med forskellige emner. Gennem det seneste år, er der arbejdet med faglige vinkler på døden som begreb og med pleje af døende, hvor personale, og ledelse, har været på kurser i palliativ behandling. Ud over det rent behandlingsmæssige har der været undervist i begrebet anerkendelse og i "Den svære samtale".

Leder ved Caspershus Henning Clausen har ligeledes skrevet hovedopgave på kandidatdelen af psykologistudiet på Aalborg Universitet med inddragelse af projektet. Støttet med kr. 50.000.