Print Mail
Download PDF

Klik på pdf ikonet ovenfor for at se hele specialet.


Læs et resumé af specialet her


[label was not found]

"Jeg er et skvat, det indrømmer jeg gerne"

Kandidatpecialet af Maria Benavente Rasmussen er en pædagogisk antropologisk undersøgelse af den fremherskende sundhedsdiskurs påvirkning af livskvalitet og selvopfattelse hos ældre med svær overvægt.

Undersøgelsens empiriske materiale er interviews og observationer i en diætist konsultation, på et træningscenter og i private hjem. Undersøgelsen omfatter 16 informanter i alderen 65-85 år med et bodymassindex (BMI) på 29,9-39,9.

Specialet beskriver diætist konsultationen og træningstilbud som statslige initiativer, der "leder" den enkelte borger hen imod det ønskede sunde mål. Resultaterne fra denne undersøgelse peger i retning af, at det til dels er diætistens morale omkring og italesættelse af vægt, mad og vejninger, som er medvirkende til, at informanterne føler et mindreværd og til at give dem en følelse af "at være et skvat". Det konkluderes, at træningstilbuddet ikke i samme grad fremkalder dårlig samvittighed og følelse af mindreværd. Træningen synes overvejende at have en positiv effekt fysisk, psykisk og socialt.

Projektet er udarbejdet som kandidatspeciale ved Pædagogisk Antropologi, Danmark Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet

Projektet er støttet med kr. 50.000.