Print Mail
[label was not found]

Erindringsværksteder for minoritetsetniske ældre

Dansk Flygtningehjælp, Nørresundby, har modtaget kr. 55.000. til etablering af erindringsværksteder for ældre med anden etnisk baggrund end dansk.