Print Mail
Download PDF

Klik på pdf ikonet ovenfor for at se hele specialet.


Læs et resumé af specialet her


[label was not found]

Livet efter døden

"Livet efter døden - en sociologisk kvalitativ undersøgelse af gamle efterladtes sorg efter tab af deres partner". Rikke Nøhr Christensen og Sidse Schoubye Andersen, kandidater i Sociologi, Københavns Universitet 2009.

Specialets empiriske materiale er 21 kvalitative interview, de fleste med gamle efterladte i alderen 63-94 år, fordelt på seks enkeltinterview og tre fokusgruppeinterview, samt 2 enkeltinterview med voksne børn af efterladte gamle og et gruppeinterview med to yngre efterladte. Analysen synliggør sociale og kulturelle forventninger til gamle mennesker, der mister en partner, og deres og omgivelsernes håndtering af deres sorg. Hovedkonklusionen er, at gamle menneskers sorg over at miste en partner behandles som en form for andenrangs sorg, idet døden betragtes som en naturlig følgesvend i alderdommen.

Projektet er støttet med kr. 50.000