Print Mail
Download PDF

Klik på pdf ikonet ovenfor for at se hele specialet.


Læs et resumé af specialet her


[label was not found]

En god alderdom? Aktivering af svækkede ældre i leve-bomiljøer

Louise Scheel Thomasen, kandidat i Antropologi, Københavns Universitet 2009 har skrevet specialet "En god alderdom? Aktivering af svækkede i leve-bomiljøer". Specialets empiriske materiale er baseret på fire måneders feltarbejde i tre leve- og bomiljøer. Der blev foretaget 16 semi-strukturerede interviews med ni ældre, og relevant skriftligt materiale blev indsamlet. Analysen viser at institutionerne er præget af en antagelse om 'den gode alderdom' som en aktiv og selvstændig tilværelse, hvilket indebærer, at de ældre søges motiveret til at deltage aktivt i bl.a. den personlige pleje. Dette matcher ikke de ældres ønsker og forventninger til alderdommen, idet de snarere ønsker at modtage hjælp fra personalet og dermed overlade ansvaret for deres svækkede krop til andre.
Projektet er støttet med kr. 50.000.