Print Mail

Læs et resumé af specialet her


[label was not found]

Svært overvægtige gamles hverdagsliv

Sygeplejerske, cand. scient. san. Gitte Larsen Ferreira, kandidatspeciale, Syddansk Universitet 2008. Specialets empiriske materiale består af en kvalitativ interviewundersøgelse med otte svært overvægtige ældre mennesker i to kommuner på Sjælland. Analysen viser, at de ældre, på en eller flere måder, er begrænset og generet i forhold til det at være gammel med svær overvægt - men at de ikke selv opfatter disse begrænsninger eller gener som forårsaget af overvægten. Projektet er støttet med kr. 50.000.