Print Mail
Download PDF

Klik på pdf ikonet ovenfor for at se hele specialet.


Læs et resumé af specialet her


 

[label was not found]

Svært overvægtige ældre kvinders vaner og attituder til fysisk aktivitet og overvægt

Cand. scient. Louise Moll Hjort, kandidatspeciale, Københavns Universitet, Institut for Idræt 2008. Specialets empiriske materiale består af en kvalitativ interviewundersøgelse med syv svært overvægtige kvinder i alderen 68 til 89 år, og med et BMI mellem 30 og 38,5. Inklusionskriteriet var desuden årlig indkomst svarende til max. folkepension og højst 9 års skolegang. Analysen viser, at kvinderne er præget af deres opvækst med hensyn til manglende lyst til at udfolde sig fysisk, de ville gerne tabe sig, mens hovedprioriteten i deres hverdag er socialt samvær. Projektet er støttet med kr. 50.000.