Print Mail
Download PDF

Klik på pdf-ikonet ovenfor for at se hele masterafhandlingen.


Læs et resumé af afhandlingen her


[label was not found]

Mennesker med Alzheimers Demens og deres sociale relationer

Anna-Birthe Jarlgaard, Master i Gerontologi, Syddansk Universitet 2006.

Projektet viser, at de seks interviewedes (to mænd og fire kvinder) emotionelle tryghed, sociale støtte og praktiske hjælp primært findes i familien, specielt hos ægtefællen. De fleste har oplevet indskrænkninger af deres sociale relationer over længere tid, og for to er der sket yderligere indskrænkninger det sidste år. Kun de to gifte kvinder har fortrolige venner. De to enlige kvinder oplever ensomhed.

Projektet er støttet med kr. 50.000.