Print Mail

Vi sætter fokus på ensomme og dårligt stillede ældre mennesker og behovet for omgivelsernes hjælp og støtte.


"Det er som om, ordene igen kommer til mig. Jeg kan igen tale med andre mennesker".
- Kvinde efter højskoleferie med Ensomme Gamles Værn

"Ved gensynsmøde efter ferien fortalte en ældre mand, der ellers ikke blander sig meget, begejstret i en time. Efterfølgende ringede han til en af de andre deltagere - en dame - og inviterede sig selv på kaffe".
- Koordinator for højskoleferie med Ensomme Gamles Værn


Vores formål

Det vil vi

De fleste ældre mennesker er tilfredse med livet, og de klarer de tab af mennesker de holder af, vanskeligheder og sygdomme, der følger med det at leve et langt liv.

Men der er en mindre gruppe af især de ældste i samfundet, som føler sig ensomme. Sådan behøver det ikke at være.

Ensomme Gamles Værn arbejder for at forbedre vilkårene for ældre mennesker i Danmark:

  • De ældste i samfundet som føler sig ensomme og socialt isolerede på grund af sociale tab og fysisk eller psykisk svækkelse.
     
  • Fattige ældre mennesker.
     
  • Vi kæmper imod stigmatisering af flygtninge og indvandrere, hjemløse og andre socialt udsatte. 

Det gør vi

Ensomme Gamles Værn støtter fornyende forskning i ensomhed, relationer og sociale fællesskaber blandt dårligt stillede ældre mennesker, der kan inspirere til udvikling af praksis og forbedring af deres livsvilkår.

Ensomme Gamles Værn støtter udviklingsprojekter og sociale formål, der også i et videre perspektiv kan bidrage med viden om, hvordan vi skaber fællesskaber og glæde i hverdagen for ældre mennesker, som er uden for "det store fællesskab".

Vi støtter også gamle, ensomme, syge og fattige mennesker direkte. Det gør vi gennem samarbejde med organisationer om ferier og legater.