Print Mail

Nyhedsmail juli 2012

Nyt liv i gammelt værn

Ensomme Gamles Værn siger i disse dage farvel til forkortelsen EGV, der i mange år har været fondens kaldenavn. Det oprindelige navn fra 1910, Ensomme Gamles Værn, skal være med til at understrege, at der i 2012 i høj grad er behov for opmærksomhed på ensomheden blandt gamle mennesker i Danmark.

Gamle menneskers sociale liv er vigtigt. På baggrund af Sundhedsprofil 2010 og tal fra Danmarks Statistik har jeg beregnet, at der er mindst 65.000 ensomme gamle i Danmark. Da ensomhed kan være stærkt invaliderende i et menneskes hverdag, vil vi med vores gamle navn understrege, at vi godt tør tale om ensomheden og arbejder aktivt på at afhjælpe den. Det skal blive lettere at give udtryk for sin ensomhed.

Ensomme Gamles Værn lancerer samtidig en ny hjemmeside, der formidler om fondens mange aktiviteter til gavn for økonomisk og socialt dårligt stillede ældre, heriblandt ældre flygtninge og indvandrere.

God læsning - og fortsat god sommer!

Med venlig hilsen

CSW gammel nyhedsmail
  
Christine E. Swane
Direktør, Ensomme Gamles Værn


Konference 2012

Genveje, smutveje og omveje til fællesskab blandt ældre
Mennesker har et grundlæggende behov for at føle sig knyttet til andre mennesker. Nogle af os har ikke haft store netværk eller megen kontakt med andre gennem livet. Det sociale liv kan blive skrøbeligt, når vi bliver gamle.

Veje til fællesskab kan opstå gennem det at dele sine livserfaringer med andre. Konferencen giver viden om og inspiration til, hvordan det kan foregå i forskellige sammenhænge.

Konferencen er for fagfolk og ledere i pleje- og omsorgsinstitutioner, frivillige og ansatte i frivillige organisationer, ældreråd, politikere og alle andre interesse i det sociale liv i alderdommen.
Konferencen finder sted onsdag 10. oktober 2012 kl. 12-17 i Fællessalen, Christiansborg. Pris 430 kr.

Se programmet for konferencen her eller læs mere på vores hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig konferencen.