Print Mail

Søges: Minoritetsetniske deltagere til Løgumkloster Højskole 15-21. maj 2011
Af Britta Sørensen

For tredje år i træk arrangerer EGV et højskoleophold på Løgumkloster Højskole tilrettelagt for ældre med dansk og anden etnisk baggrund. Dagene er fulde af aktiviteter som foredrag, sang og historiefortælling, og der indgår et par udflugter i grænselandet. Højskoleopholdet er for alle ældre, der har lyst til inspirerende samvær med andre ældre på tværs af sprog, kultur og religion.

Der er stadig ledige pladser til minoritetsetniske ældre. Det er nødvendigt, at man taler og forstår dansk i rimelig grad for at kunne deltage med fuldt udbytte. Det er muligt at medbringe en støtteperson i form af f.eks. ægtefælle eller voksen søn/datter.

Deltagergebyr er 300 kr. inkl. helpension. Der er indkvartering i dobbelt- eller enkeltværelser. Der tages hensyn til madvaner og andre særlige behov. Man skal selv sørge for transport til Løgumkloster Højskole.

Se også www.lkhojskole.dk


Nyhedsmail marts 2011

Ny forskning fra EGV om hjælp til ensomme og isolerede gamle
 
Det er invaliderende at være isoleret og dybt ensom. Men med bare en times besøg hver 14. dag af et kvalificeret og forstående menneske får de mest ensomme gamle her modet til at bryde den sociale isolation til gavn for både deres fysiske og mentale helbred.


Det viser en ny forskningsrapport At prikke med kærlighed - omsorgsbesøg i en isoleret alderdom som EGV offentliggør i morgen, forfattet af sociolog Rikke Nøhr Christensen. Praksisforskningsprojektet er udarbejdet i EGV i samarbejde med besøgstjenesteleder Helle Engelsborg Olsen og besøgsmedarbejder Paul-Erik Martens i Samvirkende Menighedsplejer.


Undersøgelsen viser, at socialt isolerede gamle mennesker kan deles op i to grupper. Den ene er karakteriseret ved psykisk sygdom og et svært liv. Den anden gruppe har levet et helt almindeligt liv, men været udsat for et sammenfald af tab, livsbrud og uheldige hændelser, som de ikke har kunnet magte. Det tager tid at skabe fortrolighed, men når den først er opnået ved omsorgsmedarbejdernes professionelle, vedvarende og indlevende besøg, kan små forbedringer som fx at komme til tandlægen og få lidt nyt tøj, give mod på at genoptage bekendtskaber eller kontakt til familie. Her kan også frivillige besøgsvenner komme ind i billedet.


Rapporten kan fås i en trykt version ved henvendelse til EGV.

 

Med venlig hilsen

CSW gammel nyhedsmail

Christine E. Swane
Direktør, Ensomme Gamles Værn