Print Mail

Her kan du se og høre direktør Christine E. Swane fortælle om Ensomme Gamles Værns historie.


 
Særlige begivenheder

1910 Hermann Koch stifter Ensomme Gamles Værn
1910-1940 Vinterstuer og sommerophold
1911 Første alderdomshjem
1919 Første landsindsamling, der indbragte 82.449 kroner
1931-1942 Stauning sidder i bestyrelsen
1960-1980 Under navnet EGV bygges og drives dagcentre, plejehjem og kollektivboliger over hele landet
1986 Ældre Sagen etableres og arbejdet fortsættes under navnet Ældre Fonden
2003 Fondens hovednavn bliver EGV Fonden
2010 100 års jubilæum
2012 Fonden benytter igen sit oprindelige navn Ensomme Gamles Værn


Historien

Ensomme Gamles Værn har i mere end 100 år arbejdet for at forbedre vilkårene for de dårligst stillede gamle mennesker i Danmark. Nøgleordene har gennem hele fondens levetid været at skabe rammer for fællesskaber og yde økonomisk støtte og omsorg til de mest trængende.

Da den københavnske præst Hermann Koch i 1910 etablerede Ensomme Gamles Værn, var han en af de første, der gjorde opmærksom på de fattige gamles eksistens og behov. Det skete i en tid, hvor det var svært at være gammel, hvis man ikke havde nær familie med ressourcer til at tage sig af en. Hans første initiativ var "Studenternes indsamling til fattigfolks jul", hvor han modtog hjælp fra københavnske universitetsstuderende. Efterfølgende samlede Ensomme Gamles Værn penge ind til aktiviteter f.eks. et feriested på landet, så fattige gamle mennesker fra København kunne komme på sommerophold uden for byen.

Vinterstuer og alderdomshjem

Helt frem til 2. Verdenskrig arrangerede Ensomme Gamles Værn de såkaldte Vinterstuer, der kunne samle flere end 3.000 mennesker hver uge. Omdrejningspunktet i vinterstuerne var samvær, fællessang og underholdning. I 1911 oprettede Ensomme Gamles Værn et alderdomshjem på Christianshavn, som blev det første af mange. Senere opkøbte fonden ejendomme til landophold.

vinterstue

I 1970'erne og 80'erne brugte man i organisationen erfaringerne til at bygge og drive dagcentre, plejehjem og kollektivboliger til gamle mennesker overalt i landet under navnet EGV. Kommunerne har efterfølgende overtaget ejerskab og drift af de mange institutioner.

EGV og Ældre Sagen

I 1986 blev Ældre Sagen oprettet af EGV. Ældre Sagen er i dag landets største medlemsorganisation og politisk talerør om ældrerelaterede spørgsmål. Fonden fortsatte sit virke under hovednavnet Ældre Fonden og senere EGV Fonden.

Stadig ensomme gamle mennesker

I dag er Ensomme Gamles Værn en forskningsorienteret humanitær fond. Midlerne til fondens arbejde kommer fra arv og gaver samt afkastet fra formuen.

I dag er der et overflødighedshorn af aktivitetstilbud til ældre mennesker. Ensomhed, sygdom, sociale vanskeligheder eller særlige livsomstændigheder gør imidlertid, at nogle ikke kan udnytte de mange muligheder for at være sammen med andre.

Ensomme Gamles Værn er med til at afhjælpe sociale problemer, ensomhed og marginalisering blandt gamle mennesker.