Print Mail

Vi suger verden til os via medier. Hvad gør gamle mennesker, når teknogien bliver for vanskelig og bogstaverne for små - hvilke behov og interesser har de? Hvordan kan medier bidrage til fællesskabet? Den slags spørgsmål rejser Christine E. Swane bl.a. i forskningsprojektet "Medier i plejehjemsbeboeres hverdagsliv", som er en del af "Aldring og alderdom i medierne og ældre menneskers mediebrug". Projektet er finansieret af Velux Fonden.

Her er et par korte film, der giver indblik i hendes empiriindsamling.Christine E. Swane fortæller her i et interview til Den2Radio om årsager og betydninger knyttet til ensomhed gennem livet.


Ensomhed er udbredt blandt ældre indvandrere og flygtninge. LydCarlsen har for Ensomme Gamles Værn produceret en lydmontage, hvor bl.a. to bosniske flygtninge, en gammel tyrkisk kvinde og hendes datter kommer til orde.

Gennem Ensomme Gamles Værn kan der også aftales arrangementer, hvor montagen høres sammen med LydCarlsen, og hvor vores tanker og erfaringer drøftes. Lyt godt efter!


 

Christine E. Swane

Christine Swane kontor_ny

Direktør
Christine E. Swane
Kultursociolog, ph.d.

 

Christine E. Swane er født i 1960, uddannet mag.art. i kultursociologi og har en ph.d.-grad i Hverdagslivet med demens fra Københavns Universitet.

Christine har i 30 år beskæftiget sig med forskning og formidling inden for gerontologien (læren om aldring, alderdom og gamle mennesker). I 1998-2004 var hun leder af Gerontologisk Institut, 1998-2000 leder af Videnscenter på Ældreområdet og i 2004-2006 studieleder for Masteruddannelse i Gerontologi og Masteruddannelse i Rehabilitering på Syddansk Universitet. Fra 2006 har hun været direktør og forskningsleder i Ensomme Gamles Værn.

Igennem sit arbejde skaber og formidler Christine indsigt i gamle menneskers eget syn på hverdagen og det at blive gammel, ikke mindst når det handler om emner som demens, ensomhed og det sociale liv i alderdommen, ældre indvandrere og flygtninge og hverdagslivet. Hun beskæftiger sig med, hvordan familie og fagfolk involverer sig i svækkede gamle menneskers liv - og med de billeder og forestillinger om alderdommen, der findes i samfundet.

Christine E. Swane er medlem af forskellige ekspertudvalg, bl.a. svarer hun på spørgsmål om ældre og samfundet på Kristeligt Dagblads portal etik.dk - og i den anledning har hun givet et interview om det største etiske dilemma, hun selv har stået i. Læs den vedkommende personlige historie her.

Christine E. Swane var i 2012 generalsekretær for Nordisk Kongres i Gerontologi i København. Hun er medlem af bestyrelsen for Dansk Gerontologisk Selskab og redaktionskomiteen for tidsskriftet Gerontologi.