Print Mail

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, se skema her.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Ensomme Gamles Værn er udpeget af fondens repræsentantskab og arbejder ulønnet og af interesse for at forbedre vilkårene for dårligt stillede gamle mennesker i Danmark. Formanden tillægges et mindre vederlag.

Marianne Lundsgaard Formand Marianne Lundsgaard Sekretariatsleder, Danske Ældreråd (13.07.55) 'Min personlige motivation til at takke ja til at blive medlem af bestyrelse og repræsentantskab for Ensomme Gamles Værn er, at fonden udfører et væsentligt og kvalitetsbetonet arbejde. Det vil jeg gerne være med til at fastholde og videreudvikle.' læs mere Lars Brun Nielsen Næstformand Lars Brun Nielsen Advokat, Hansen og Thomsen Advokater (28.07.55) 'Da jeg i 2014 blev opfordret til at stille op som bestyrelsesmedlem i Ensomme Gamles Værn, behøvede jeg ikke tænke mig længe om, før jeg sagde ja. Ensomme Gamles Værn har igennem en årrække, med en klar profil, bidraget væsentligt og systematisk til forskningen i årsagerne til ensomhed blandt ældre. Endvidere har Ensomme Gamles Værn støttet projekter til afhjælpning af ensomhed, navnlig blandt socialt udsatte ældre.' læs mere Søren Dræby Christiansen Bestyrelsesmedlem Søren Dræby Christiansen Tidl. skolebibliotekskonsulent, tidl. socialudvalgsformand (09.12.38) 'Jeg blev medlem af repræsentantskabet for Ensomme Gamles Værn, da jeg var socialudvalgsformand i en sønderjysk kommune, hvor Ensomme Gamles Værn i 80'erne byggede et nyt plejehjem. Jeg var formand for fondens bestyrelse fra 2002-2015.' læs mere Kjeld Holm Bestyrelsesmedlem Kjeld Holm Biskop emeritus Aarhus Stift (18.07.45) 'Mit engagement i Ensomme Gamles Værn har sin baggrund i et nærved og næsten livslangt samvær med ældre. I mange år som sognepræst og fra begyndelsen af 90’erne, hvor jeg kom med i Ensomme Gamles Værn i kraft af livgivende inspirationen fra andre medlemmer af repræsentantskabet og så fra den grundlæggende holdning, at et samfunds menneskelighed kommer til udtryk i evnen til at tage hånd om svage grupper.' læs mere Bjørn Holstein Bestyrelsesmedlem Bjørn Holstein Professor emeritus, Institut for Folkesundhed, SDU (22.02.46) 'Der er især to grunde til, at jeg har engageret mig i repræsentantskabet og bestyrelsen for Ensomme Gamles Værn. Den første er et ønske om at skabe bedre vilkår for en trængt gruppe af medborgere. ' læs mere Henning Kirk Bestyrelsesmedlem Henning Kirk Læge, dr.med., forfatter (23.09.47) 'I 2008 blev jeg medlem af bestyrelsen for Ensomme Gamles Værn, og i 2011 blev jeg valgt som formand for repræsentantskabet. Mit motiv for at tage del i dette arbejde er min faglige indsigt i ældre menneskers problemer og muligheder.' læs mere Susanne Kaagaard Bestyrelsesmedlem Susanne Kaagaard Selvstændig psykolog med terapeutisk praksis, underviser (21.12.56) 'Jeg er med i bestyrelse og repræsentantskab for Ensomme Gamles Værn, fordi jeg altid har været opmærksom på den store forskel, der er på ældre menneskers livssituation, det være sig fysisk, psykisk, socialt og økonomisk. ' læs mere