Print Mail

Konference 2013: Erindring og livserfaring

I 2013 afholdt Ensomme Gamles Værn en konference med fokus på det sociale liv i alderdommen, hvor begreber som erindring, livsløb og erfaring blev udforsket. 

Læs programmet for konferencen her.