Print Mail

Konference 2007: Etniske ældre mennesker

I 2007 afholdt Ensomme Gamles Værn en konference med fokus på de problemstillinger ældre, med anden etnisk baggrund end dansk, møder i deres hverdag.

Læs programmet for konferencen her.

Læs resuméet for konferencen her.