Print Mail

Man går herned med én indstilling, men man går herfra med en anden.

For min skyld kunne det godt have varet ti gange mere. Jeg synes, det er smadderhyggeligt.

- Deltagere i Fortæl for Livet.Sundhedsstyrelsen nævner i sin rapport "Styrket indsats mod ensomhed hos ældre mennesker med meget hjemmehjælp" at:

"Fortæl for Livet® kan give inspiration til udvikling af gruppebaserede indsatser særligt for ældre, der har oplevet tab og savn af nære relationer."


 

 

Metoden og udbyttet

Der findes et væld af aktivitetstilbud til ældre. Mange fokuserer på at optimere ældres fysiske helbred. Fortæl for Livet stiller skarpt på, hvad der har været vigtigt i den enkelte deltagers liv. Historiefortællingen er ikke blot en gengivelse af, hvad der er hændt i tidens løb. Historiefortællingen er tilkendegivelser af, hvem man er blevet gennem de betydningsfulde oplevelser, som har hæftet sig i erindringen.

Fortæl for Livet blev udviklet i 2013 af de to specialestuderende psykologer, Andreas Nikolajsen og Morten Hedelund. I de seneste år har pilotprojekter og løbende kvalitetssikring gjort Fortæl for Livet til, hvad det er i dag. Andreas Nikolajsen står for at uddanne og supervisere de gruppeledere, der løbede kommer til, og han er i dag ansat i Ensomme Gamles Værn som projektleder for Fortæl for Livet.

Vi siger, at Fortæl for Livet kan være en smutvej til nye relationer. Det siger vi, fordi deltagerne i Fortæl for Livet-grupperne lærer hinanden hurtigere at kende, end hvis de dyrkede gymnastik eller kortspil. Vi ved, at relationer, hvor mennesker kender hinanden godt, reducerer ensomhed. Derfor er Fortæl for Livet en af Ensomme Gamles Værns aktiviteter.

For mere information om udviklingen af og teorien bag Fortæl for Livet kontakt psykolog og projektleder i Ensomme Gamles Værn Andreas Nikolajsen an@egv.dk.