Print Mail

Uddrag fra kapitlet "Hvad er en livshistorie?" i håndbogen til Fortæl for Livets gruppeledere, "Fortæl for Livet - livsvigtige fortællegrupper for ældre". 


 

Hvad er en livsfortælling

Fortæl for Livet bygger på narrativ og eksistentiel teori og metode. Hos os ses mennesket som et meningsskabende og identitetskonstruerende væsen, og livshistorier er grundlæggende byggesten i menneskers søgen efter mening og forståelse for livet. Vi tror på vigtigheden i at forankre livhistorier socialt.

Et narrativ betyder en fortælling, og at blive alene med sin livsfortælling kan derfor kaldes narrativ ensomhed. En deltager i Fortæl for Livet beskriver det således:

Det er ligesom om, jeg er ved at fordampe. Der er ingen, der kan huske mit liv. Jeg kan ikke tale med nogen om det.

På gruppelederkurserne indføres kommende gruppeledere i metoder til etisk forsvarligt at udfolde livshistorier, så de bliver eksistentielt meningsfulde.

 

Når man har delt sine ømme punkter, fortalt om noget, der har været svært, så rykker man lidt tættere sammen. Det er ikke, fordi vi render hinanden på dørene, men hvis vi mødes, hilser vi mere hjerteligt.

- Deltager i Fortæl for Livet.