Print Mail

Fortæl for Livet i praksis

Fortæl for Livet er samtalegrupper, der består af 4-6 ældre deltagere og en gruppeleder. Fortæl for Livet-grupperne mødes én gang ugentlig i 10 uger. Møderne varer ca. halvanden time og foregår et hyggeligt og tilgængeligt sted i de ældres lokalområde. Ved møderne guides de ældre til at fortælle om betydningsfulde episoder fra deres liv, der har været med til forme dem som mennesker. Livsfortællinger er i centrum. Undervejs opstår associationer hos de andre deltagere, og gruppelederne sørger for, at der bliver plads til at dele dem.

Ensomme Gamles Værns psykolog Andreas Nikolajsen står bag udviklingen af Fortæl for Livet. Han uddanner gruppeledere. Initiativet til at starte nye grupper kommer ofte fra kommuner, plejehjem og enkeltpersoner. For mere information om Fortæl for Livet kontakt Andreas Nikolajsen an@egv.dk.


Når vi mødes nede på gaden, så er vi jo ligesom bror og søster. Nu kender vi jo hinanden.

- Deltager i Fortæl for Livet.