Print Mail

Jeg er ikke den, der bare sådan buser ud med det. Jeg tænkte til at starte med, hvad skal du snakke om? Altså, hvad skal du sige? Men det kommer jo, fordi emnerne kommer op, og fordi man får stillet de der direkte spørgsmål. Så er det nemmere, synes jeg.

- Deltager i Fortæl for Livet.


 

Fortæl for Livet i medierne

Bl.a. Kristeligt Dagblad og DR's P1 har interviewet deltagere i Fortæl for Livet, gruppeledere og projektleder i Ensomme Gamles Værn, psykolog Andreas Nikolajsen.

 

P1's Orientering interviewede Andreas Nikolajsen om betydningen af livshistorier og sociale rum (ca. 01.37 inde i programmet).

Erna og mortenAvisartikel i Kristeligt Dagblad
Sundhedsstyrelsen nævner i sin rapport "Styrket indsats mod ensomhed hos ældre mennesker med meget hjemmehjælp" at:

"Fortæl for Livet® kan give inspiration til udvikling af gruppebaserede indsatser særligt for ældre, der har oplevet tab og savn af nære relationer." Og at:

"En række kommuner har valgt at deltage i Fortæl for Livet®. Fælles for kommunerne er, at de har særligt fokus på at bekæmpe ensomhed blandt ældre i plejebolig. I den forbindelse indgår Fortæl for Livet® som en del af den samlede indsats med at afhjælpe ensomhed."