Print Mail

Andreas Nikolajsen fortæl for livet

Andreas Nikolajsen (cand.psych.) har udviklet Fortæl for Livet® og er ansat i Ensomme Gamles Værn som projektleder i Fortæl for Livet.


Gruppelederkurser i Fortæl for Livet® udbydes til omkostnings-pris, idet de indgår som socialt projekt i Ensomme Gamles Værns arbejde med at bekæmpe ensomhed.
 
Fortæl for Livet® blev udviklet i forbindelse med Andreas Nikolajsens og Morten Hedelunds speciale i 2013. Læs Specialet her.


 

Fortæl for livet®

Fortæl for Livet  er livshistoriefortælling i grupper for ældre mennesker.

Gennem en møderække inviteres og guides deltagere til at erindre, fortælle og lytte til betydningsfulde historier fra hinandens liv. Herigennem kommer deltagerne til at kende hinanden på en måde, der rækker ud over et overfladisk bekendtskab.

Gruppedeltagerne bor i samme lokalområde, og målet er, at deres relationer kan strække sig ind i hverdagen efter forløbets ophør og forebygge eller mindske den ensomhed, der kan ramme gamle mennesker.

En anden hensigt med Fortæl for Livet er at styrke identitetsoplevelse - oplevelsen af, hvem vi er som mennesker. Identitetsoplevelsen kan svækkes, når vi mister mennesker, der har stået os nær livet igennem. Vi kalder dem livsvidner. At dele sin livsfortælling skaber nye livsvidner.

 

Ofte sidder man jo sammen over et stykke mad eller en kop kaffe, og så bliver det kun til lidt overfladisk snak. Men i samtalegrupperne kom vi ind til benet. Vi deltagere fik åbnet for nogle sluser, som aldrig havde været åbnet før.

Jeg er kommet i tanke om mange af de ting, der er gået i glemmebogen. Når man fortæller her, kommer man i tanke om mere, end når man går derhjemme.

- Deltagere i Fortæl for Livet.