Print Mail

Se klippet Ældre og Ensomhed
fra TV2 Østs program
Lev Livet med direktør
Christine E. Swane.


Klik her for at møde Bodil fra Svendborg, der i filmen "Bodil, 83" fortæller om sin hverdag, sundhedsvaner og sociale liv.


 

 

Hvor mange er 65+ år i Danmark?

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2015 er 1.051.129 mennesker i Danmark, som er 65 år og derover.
Heraf er 572.311 kvinder og 478.818 mænd.

Der er 239.409 mennesker på 80 år og derover.
Heraf er 149.602 kvinder og 89.807 mænd.

De ældste på 90 år og derover udgør 42.773 personer.
Heraf er 31.472 kvinder og 11.301 mænd.
   
1.021 personer er 100 år og derover (heraf er 865 kvinder og 157 mænd).
Den ældste kvinder er 110 år, den ældste mand 108 år.
 
Vi lever længere
Vi lever stadig længere, og i gennemsnit lever danske kvinder nu 82,7 år og mænd 78,5 år. Middellevetiden er steget hvert år siden 1995.

Polarisering mellem rige og fattige danskere
Der er stor afstand i middellevetiden mellem rige og fattige danskere - og der ses en polarisering over de seneste 25 år. Der er således en afstand på 10 år i middellevetid for rige og fattige mænd: For mænd i den højeste indkomstgruppe (de 25 % rigeste) er levetiden 82,0 år, mens den er 72,2 år for mænd i den laveste indkomstgruppe (de 25 % fattigste). For kvinder er afstanden knap seks år: Kvinder i den højeste indkomstgruppe (de 25 % rigeste) har en middellevetid på 84,70 år, mens den er 78,9 år for kvinder i den laveste indkomstgruppe (de 25 % fattigste).  
Oplysningerne er fra udgivelsen "Social ulighed i levetiden", der er en analyse af tal fra 2011 fra Danmarks Statistik, udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for Sundhedsstyrelsen.