Print Mail

En ældre kvinde ringer til os. Hun fortæller om sin ensomhed, om hvor fortvivlet hun er, at hun mangler selvværd, at hun ingen vegne kommer. Hun har fysisk svært ved at komme omkring, men hendes bil er netop indrettet til, at hun selv kan køre den.

Hun er alene, og efter hendes bror og nære veninde døde for et par år siden, er livet blevet svært. Hun fortæller, hvordan hun har forsøgt at sparke sig selv bagi, har købt en pc og installeret e-mail, tilmeldt sig et it-kursus - hvor hun kun kom en enkelt gang. Hun er gået i stå, og ved ikke, hvad hun skal gøre. Efter en lang snak, siger hun tak.

Det hjælper at tale med nogen om sin ensomhed.


Hvor mange ældre føler sig ensomme?

Hvor mange mennesker, der kan opregnes som "ensomme", afhænger af, hvordan ensomhed defineres, og hvordan det måles. Der anvendes forskellige metoder.

En beregning er baseret på tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2013, hvor man har opgjort antallet, der ofte føler sig uønsket alene til 4,6% af 65-74-årige og 9,7% af personer på 75 år og derover. En beregning på baggrund af disse procentsatser samt befolkningstal fra Danmarks Statistik giver ca. 65.000 over 65 år, som i denne forstand er ensomme.

Men vi ved, at man også kan føle sig ensom, selv om man er sammen med andre. Det spurgte man om i en undersøgelse gennemført af Marselisborg - Center for Udvikling, Kompetence og Viden i 2012 i 25 danske kommuner. Herfra er resultatet, at 250.000 65+-årige er ensomme i den forstand, at de ofte eller af og til føler sig enten uønsket alene eller ensomme, når de er sammen med andre, eller begge dele. Det væsentligt større antal skyldes bl.a., at der er medregnet både de, der har svaret "ofte", og de der har svaret "af og til".

En tredje måde at opgøre ensomhed på, er udført i Region Midtjylland af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, hvor der i 2013 i forbindelse med Den Nationale Sundhedsprofil blev stillet tre supplerende spørgsmål: Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre? Hvor ofte føler du, at du savner nogen at være sammen med? Hvor ofte føler du dig holdt udenfor? (The Three-Item Loneliness Scale - T-ILS). En analyse af disse svar findes i rapporten "Ensomhed i befolkningen", april 2015. Heri anslås forekomsten af ensomhed blandt 65-79-årige i hele Danmark at være 2,6% svarende til 21.000 personer, og blandt 80+-årige 5,2% svarende til 12.000, dvs. i alt 33.000 65+-årige.

Det er vigtigt at slå fast, at ensomhed ikke er knyttet til alder, men til livssituation og livsløb. De fleste ældre føler sig ikke ensomme, men er tilfredse med livet. Ensomhed er mest udbredt blandt de ældste, fordi det er i den sidste del af livet, vi hyppigst lider tab pga. ægtefælles dødsfald og tab af søskende og venner. Hertil kommer en øget risiko for dårligt fysisk helbred og demens, der gør, at man ikke længere kan være sammen med de mennesker og gøre de ting, man tidligere har fundet mening i og glæde ved.

Det er væsentligt at vi fokuserer på at finde frem til og støtte de ældre mennesker, som føler sig alvorligt ensomme, fordi de har brug for omsorg og opmuntring for at komme ud af deres ensomhed.