• Mangfoldigheds-
  plejehjem

  Sammen med Københavns Kommune har vi gennemført et forskningsprojekt på Peder Lykke Centret, der har udviklet en mangfoldigheds-
  profil målrettet ældre med forskellig etnisk baggrund.

  Læs mere

Forskningsprojekter

Ensomme Gamles Værn arbejder for at forbedre vilkårene for socialt og økonomisk dårligt stillede ældre i Danmark. Siden 2010 har vi støttet 47 forskningsprojekter om bl.a. etnicitet, fattigdom og plejehjem.

Læs mere
 
Sociale projekter

Ensomme Gamles Værn har siden 2010 støttet 39 projekter med sociale formål.

Læs mere
 
Ældre migranter – ulighed og veje frem

kvinde                                            Ensomme Gamles Værn har afholdt konferencen Ældre migranter - ulighed og veje frem. Find oplægsholdernes slides og læs om temaet.

Læs mere
Søg støtte
 • Vi støtter nyskabende forskning, sociale formål og udviklingsprojekter inden for indsatsområdet ensomhed, relationer og fællesskaber.

  Projekterne skal primært dreje sig om økonomisk og socialt dårligt stillede gamle mennesker i Danmark.

   

 • Vi støtter master- og kandidatspecialer om socialt liv i alderdommen, ensomhed, relationer og fællesskaber.

  Vi kan også yde vejledning i forbindelse med dit projekt.

  

   

  Senest støttede specialer:

  • Eutopia - institutioner for flere generationer
  • Livskvalitet på plejehjem
  • Forebyggelse af mistrivsel 
   blandt ældre efterladte
      

  

 • Vi samarbejder med  professionelle og frivillige organisationer, væresteder og foreninger om ferie- og højskoleophold, der skaber livsglæde og styrker relationer og sociale fællesskaber hos udsatte og ensomme ældre mennesker, der ellers ikke ville kunne komme på ferie.

 • Legatet på 7.000 kr. kan søges én gang og går til mennesker over 65 år med dårlig økonomi og særlige, udækkede behov. Legatet søges af sociale organisationer eller evt. en sagsbehandler - dvs. på vegne af legatmodtageren.