• Fortæl for Livet

  Fortæl for Livet - grupper, hvor ældre mennesker deler betydningsfulde historier fra livet - er gået ind i en ny fase. Vi tilbyder kurser, hvor nye gruppeledere bliver uddannet i, hvordan fortælling af livshistorier kan være med til at mindske ensomhed.
  Læs mere

 • Mærk Alderdom

  Hvordan er en uge på plejehjem for en 33-årig?
  Ensomme Gamles Værn har netop udgivet bogen, som Ea Ørum har skrevet om sine oplevelser som gammel. Bestil via sms til 27 12 52 00.

  Læs mere

Viden og forskning

47 forskningsprojekter har Ensomme Gamles Værn støttet siden 2010. De har udgangspunkt i alderdom og knytter sig til temaer som ensomhed, fællesskaber, etnicitet, fattigdom og plejehjem.

Læs mere
 
Sociale projekter

Ensomme Gamles Værn har siden 2010 støttet 39 sociale projekter. Relationer er etableret. Tabuer er nedbrudt. Begivenheder er fejret, og fællesskaber er opstået. 

Læs mere
 
Danmarks første mangfoldighedsplejehjem

MangfoldighedsrapportEnsomme Gamles Værn har, i samarbejde med Københavns kommune, netop udgivet en forskningsrapport om erfaringer fra og muligheder på det første mangfoldighedsplejehjem på Peder Lykke Centret i København.

Læs mere
Søg støtte
 • Ensomme Gamles Værn er en humanitær forskningsfond, der støtter flere typer af formål, som kan forebygge eller afhjælpe ensomhed i alderdommen.
  Ansøg midler til:

   
 • Vi støtter master- og kandidatspecialer om socialt liv i alderdommen, ensomhed, relationer og fællesskaber.

  Vi kan også yde vejledning i forbindelse med dit projekt.

  

   

  Senest støttede specialer:

  • Eutopia - institutioner for flere generationer
  • Livskvalitet på plejehjem
  • Forebyggelse af mistrivsel 
   blandt ældre efterladte
      

  

 • Vi støtter nyskabende forskning, sociale formål og udviklingsprojekter inden for indsatsområdet ensomhed, relationer og fællesskaber.

  Projekterne skal dreje sig om økonomisk og socialt dårligt stillede gamle mennesker i Danmark.

   

 • Vi samarbejder med  professionelle og frivillige organisationer, væresteder og foreninger om ferie- og højskoleophold, der skaber livsglæde og styrker relationer og sociale fællesskaber hos udsatte og ensomme ældre mennesker, der ellers ikke ville kunne komme på ferie.